Говоримо українською правильно. Урок №9: однакові, але зовсім різні

Опубликовано в Новости  Автор: AdminGWP
31 мая, 2021

Увaжaeмыe читaтeли! Сeгoдня зaключитeльный фабрикация нaшeгo прoeктa “Гoвoримo укрaїнськoю прaвильнo”. Нa прoтяжeнии трex с пoлoвинoй мeсяцeв автор вмeстe с языкoвeдaми, филoлoгaми и культурoлoгaми рaзбирaли сaмыe рaспрoстрaнeнныe oшибки и учились гoвoрить грaмoтнo, a нe нa суржикe. Нaдeeмся, чтo нaш прoeкт был пoлeзeн, a пoдскaзки пoмoгли вoспoлнить прoбeлы в знaнияx рoднoгo языкa.

Сeгoдня вмeстe с языкoвeдoм и филoлoгoм Oльгoй Мoрoз наш брат пoгoвoрим o слoвax, кoтoрыe нaзывaются пaрoнимы. Иx “кoвaрствo” зaключaeтся в тoм, чтo oни, нa пeрвый точка зрения, пoxoжи, нo имeют нeзнaчитeльныe oтличия. Этo и привoдит к тoму, чтo в свoeй рeчи человеки иx испoльзуют нeвeрнo, дoпускaя смыслoвыe oшибки.

ТOП-30 нaйпoширeнішиx пaрoнімів

Aдрeс — Aдрeсa

 • Aдрeс — цe письмoвe вітaння oсoбі чи oргaнізaції, пeрeвaжнo з нагоди ювілею.
 • Адреса — місце проживання чи перебування особи, напис получай конверті. Іноді треба вказати свою адресу, знати адресу ресторану, надсилати листа нате адресу чи почути, що сказано держи вашу адресу.

Богатир — Багатир

 • Багатир — заможний чоловік, багатій.
 • Богатир — людина надзвичайної сили та відваги.

Барва — Фарба

 • Барва — природний колір, забарвлення, відтінок, а також установка, колорит.
 • Фарба — речовина исполнение) забарвлювання предметів у той чи інший колір, угоду кому) малювання картин.

Виборний — Виборчий

 • Виборний — який визначається, обирається голосуванням получи якусь посаду або к виконання певних обов’язків. Пирушка, кого заміщують шляхом виборів, а маловыгодный призначення. Може бути виборна посада, побегушки, орган чи особа.
 • Виборчий — пов’язаний з виборами, з місцем, мол вони відбуваються, з різними заходами, пов’язаними з ними. Може бути виборчий ржание, бюлетень, дільниця тощо.

Вислів — Вираз

 • Вираз — вияв настрою, почуттів для обличчі.
 • Вислів — фраза, мовний зворот.

Грати цена — Відігравати роль

 • Грати предназначение — втілювати образ на сцені, удавати з себя когось.
 • Відігравати роль — мати значення, вагу. Таким чином, у переносному значенні со всеми онерами говорити “відігравати велику место”.

Вклад — Внесок

 • Вклад — викори­сто­вується в сенсі банківського вкладу: грошовий авуар. Ant. заем, вклади громадян.
 • Внесок — внесок можна робити в науку, в літературу, в культуру. Також іноді роблять вступні чи членські внески.

Гривня — Гривна

 • Гривна — металева украшение, у вигляді обруча, яку носили сверху шиї. Золота пектораль — найвідоміша гривна України.
 • Гривня — грошова одиниця України.

Громадський — Громадянський

 • Громадський — який стосується суспільства, громади чи окремого колективу. Який відбувається у суспільстві либо пов’язаний із суспільно корисною роботою: активіст, діяч, інспектор, активність, вплив, діяльність, життя, транспорт, приміщення, місце.
 • Громадянський — який стосується громадянина як члена суспільства, а також усього суспільства. Громадянськими можуть бути: обов’язок, позиція, зрілість, свідомість, відповідальність, інтереси, власть, війна тощо.

Дощовитий — Дощовий

 • Дощовий — відносний прикметник накануне слова “дощ”: дощова швепс, дощові краплини, дощові хмари, дощовий черв’як.
 • Дощовитий — це “багатий нате дощі”: дощовитий день, дощовита осінь, дощовита выясневает, дощовитий рік.

Дружний — Дружній

 • Дружний — який відбувається одночасно, злагоджено, спільно. Може бути дружний сміх ли дружний колектив.
 • Дружній — який ґрунтується бери дружбі, прихильності, взаємно доброзичливий. Може бути дружня бесіда, дружня підтримка аль дружній візит.

Закордон — Вслед за кордон

 • Закордон — іноземні країни, зарубіжжя.
 • Вслед за кордон — за межі своєї країни. Можна поїхати вслед кордон, побувати за кордоном, повернутися з-по (по грибы) кордону.

Завдання — Задача

 • Завдання — заблаговременно визначений обсяг робіт; якесь доручення; тетенька, що хочуть здійснити. Завдання може бути відповідальне, секретне, політичне.
 • Урок — питання переважно математичного характеру. Цель може бути математичною, логічною. Задачу можна записати, проаналізувати чи розв’язати.  

Замерзнути — Змерзнути

 • Замерзнути — стати твердим від холоду, перетворитися получи кригу або згинути від холоду.
 • Змерзнути — відчути меня знобит, страждати від холоду.

Запитання — Питання

 • Запитання — звернення перед когось, яке потребує відповіді, вимога, прохання з приводу чогось, запит. Можна ставити запитання чи риторичні запитання, відповідати держи запитання.
 • Питання — справа, загвоздка, що потребує розв’язання, обговорення чи дослідження. Можна ставити в кінці речення заметина питання, порушувати і вирішувати питання. Може виникнути питання життя та смерті.

Тепер — Сразу

 • Тепер — у наш час, останнім когда-когда.
 • Зараз — цієї миті, секунди, хвилини.

ЛІкарський — ЛікАрський — ЛікарнЯний

 • ЛікАрський — який стосується ліків. Можуть бути лікАрські трави, рослини или препарати.
 • ЛікарнЯний — який стосується лікарні. Може бути лікарнЯний карточка, режим або корпус.
 • ЛІкарський — який стосується лікаря і його діяльності. Може бути лІкарським арабской) национальности, лІкарська таємниця або порада. Також ми ходимо в лІкарську дільницю та використовуємо лІкарський рецептик.

Мимохіть — Мимохідь

 • Мимохідь — проходячи мимо кого-, чого-небудь, точно по дорозі, не зосереджуючись нате чому-небудь.
 • Мимохіть — сверх певного наміру, ненароком, всупереч власній волі.

Музичний — Музикальний

 • Музикальний — обдарований здатністю вправду сприймати музику, відчувати й виконувати музичні твори; мелодійний. Музикальними можуть бути извещение, пальці, голос, дитина тощо.
 • Музичний — який стосується музики як виду мистецтва; обслуговує потреби осіб, які пов’язані з музикою. Музичним може бути інструмент ли смак. Діти ходять прежде музичної школи та беруть талан в музичних конкурсах.

Об’єм — Обсяг

 • Об’єм — розмір чогось у довжину, висоту й ширину, вимірюваний у кубічних одиницях. Може бути об’єм циліндра, газу, рідини, мозку, кімнати.
 • Обсяг — взагалі розмір, количество, кількість, значення, важливість, межі чогось. Може бути обсяг книги, статті, бюджету, робіт та ін.

Ожеледь — Ожеледиця

 • Ожеледиця — искусный шар льоду на поверхні землі. Буває ожеледиця держи дорогах.
 • Ожеледь — кристали льоду аль снігу, якими обростають стовбури й гілки дерев, дроти тощо. Можна вкриватися ожеледдю разве буває слабка ожеледь уранці.

Писемність — Письменність

 • Писемність — способ графічних знаків, які вживають для того писання в якійсь мові либо групі мов.
 • Письменність — уміння читати й писати, грамотність.

Посмішка — Усмішка

 • Усмішка — особливий порух м’язами обличчя, який показує схильність накануне сміху або виражає привіт, задоволення тощо. Усмішка може бути лагідною, м’якою, ніжною, привітною.
 • Посмішка — особливий вираз обличчя, що виражає глузування, іронічне ставлення раньше когось або чогось. Посмішка може бути іронічною, глузливою, уїдливою, скептичною.

Присідати — Сідати

 • Присідати — згинаючи циркули в колінах, опускатися до землі.
 • Сідати — зігнувши обшивка, опуститися сідницями на що-небудь; займати місце возьми сидінні.

Сніговий — Сніжний

 • Сніговий — покритий снігом, утворений зі снігу, який несе сніг нежто складова частина ботанічних і зоологічних назв. Може бути снігова людина, сніговий ирбис чи снігова баба. Також зимою зазвичай бувають снігові бурі та діти катаються в снігових гірках.
 • Сніжний — багатий держи сніг, подібний до снігу, покритий снігом. Може бути сніжний рік, суббота, поле, вершини.

Туристичний — Туристський

 • Туристичний — стосується туризму, подорожей. Туристичним може бути клоб, похід, секція, організація, время года, довідник тощо.
 • Туристський — стосується туриста, призначений интересах туристів. Туристським може бути автобусик, група, намет, костюм, двухколесная машина, пісня, маршрут.

Уява — Уявлення

 • Уява — фантазія, здатність живо створювати або відтворювати щось у думках. Може бути багата дитяча уява. Також можна поставити в уяві чи реалізувати витвори своєї уяви.
 • Уявлення — знання, розуміння чогось. Чітке аль повне уявлення можна мати ради щось чи когось.

Хрещений — Хресний

 • Хресний — хід, життєвий путь.
 • Хрещений — батько, мати, діти (хрещеники, похресники, а приставки не- хресники).

Хутровий — Хутряний

 • Хутровий — пов\’язаний із розведенням звірів, добуванням та обробкою хутра, а також з торгівлею хутром: хутровий звір, хутровий ринок, хутрова промисловість.
 • Хутряний — виготовлений, пошитий із хутра: хутряний комір, хутряний одяг, хутряна глава, хутряні рукавиці.

Чисельний — Численний

 • Чисельний — який стосується числа, числовий, чисельний аналіз. Нежто в кількісному значенні: чисельна перевага, чисельне зростання населення.
 • Численний — який складається з великої кількості чогось: численний загін, численна група, численна організація, численне товариство. Аль наявний у великій кількості: численні війська, гості, досліди, жертви, озера, підприємства.

Але увага! Прикметника “багаточисельний” (“багаточисленний”) в українській мові немає. Це заимствование з російського “многочисленный”.

Комментарии закрыты.